เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต (K-Payment Gateway)

1) คลิกเลือก "ชำระบัตรเครดิต" เพื่อเข้าสู่ระบบของ K-Payment Gateway

2) กรุณาเลือกประเภทบัตร Visa หรือ MasterCard แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วคลิก "PAY NOW"
3) กรุณาตรวจเช็คยอดชำระและข้อมูลบัตรเครดิต แล้วคลิกยืนยันที่ "Continue" 

4) กรุณา Verified by VISA ด้วยการกรอกรหัส OTP (รอรับทาง SMS)

* หากใช้บัตรชำระออนไลน์ครั้งแรก จะต้อง Verified by Visa หรือ Master Card SecureCode ก่อน จึงจะสามารถชำระเงินได้5) เป็นการแจ้งผลลัพธ์การตัดบัตรเครดิตว่าผ่านสมบูรณ์ แล้วคลิก "GO BACK TO MERCHANT WEBSITE"
6) หน้ารายการตอบรับหลังจากทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
กรณีชำระผ่านทาง Counter Service

ช่องทางการชำระเงินผ่าน Counter Service ระบบจะทำการแจ้งยอดที่ท่านลูกค้าต้องชำระ โดยออกเป็นใบสั่งซื้อเพื่อใช้สำหรับพิมพ์และชำระเงิน ผ่าน Counter Service หรือ 7-Eleven เมื่อชำระแล้วระบบจะทำการส่งข้อมูลมาทางบริษัทเพื่อส่งสินค้าในขั้นตอนถัดไป


                        -- รูปแบบหน้ารายการใบสั่งซื้อเพื่อให้ท่านลูกค้านำไปชำระเงินที่ Counter Service หรือ แจ้งเลข 15 หลักใต้บาร์โค้ดกับเจ้าหน้าที่ ---  
และเมื่อคลิกที่ปุ่ม "กลับสู่หน้าร้าน" จะแสดงรายการตามภาพด้านล่างนี้

 

เป็นหน้ารายการตอบรับหลังจากทำการสั่งซื้อแล้วเพื่อรอการชำระเงิน


กรณีชำระผ่านทางการโอนเงินธนาคาร

ช่องทางการโอนเงินธนาคาร ระบบจะทำการแจ้งยอดที่ท่านลูกค้าต้องชำระ โดยส่งรายการเข้าอีเมล์ของท่านลูกค้า


หน้ารายการตอบรับ เพื่อบอกข้อมูลและช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร


หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลการโอนเงิน โดยล็อคอินเข้าระบบ ไปแจ้งข้อมูลการโอนเงินได้ที่เมนู ยืนยันการชำระเงินในระบบสมาชิกเพื่อยืนยันการโอน กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง